Widok strony

W Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w Siedlcach staże prowadzi i informacji udziela:

Zespół ds. administracyjnych  
Dział ds. kontroli

Osoba

Pokój

Telefon

Monika Wójcik

19

25/ 632 64 59

 

Warunkiem skierowania osoby bezrobotnej na staż jest posiadanie środków finansowych przez właściwy miejscowo Powiatowy Urząd Pracy.

Szczegółowe zasady odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r.,poz. 645 z późn.zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania staży przez bezrobotnych ( Dz. U. z 2009 r. nr. 142, poz. 1160 z późn.zm).