W Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w Siedlcach funkcjonuje
System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 oraz wymaganiami systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

System Zarządzania Jakością jest przydatnym narzędziem organizacyjnym. Ujednolicenie sposobu funkcjonowania Inspektoratu stwarza możliwość aktywnego włączenia się wszystkich pracowników w proces stałego doskonalenia realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii zadań.

Dzięki wdrożonemu systemowi zarządzania jakością mamy nadzieję na poprawę wizerunku Inspektoratu a także ciągłe doskonalenie jakości realizowanych zadań.

W oparciu o normę ISO 9001:2008 opracowana została Polityka Jakości, Księga Jakości oraz szczegółowe procedury i instrukcje systemowe.

Stworzone i stosowane w tym systemie procedury ujednolicają, systematyzują i porządkują zasady pracy wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

 

W dniach 2-3 grudnia 2013 r. System Zarządzania Jakością Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach poddany został auditowi recertyfikującemu.

Otrzymany certyfikat świadczy o tym, że system zarządzania w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w Siedlcach jest ustanowiony i utrzymywany zgodnie w wymaganiami standardu ISO 9001:2008.

 

Certyfikat Rejestracji Certyficate of Registration
certyfikat PL certyfikat EN

W 2011 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii najwyższe kierownictwo podjęło decyzję o wdrożeniu systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. System ten ma na celu zwiększenie zaufania do funkcjonowania Inspektoratu w zakresie rzetelności i bezstronności podejmowanych przez Urząd decyzji, zarówno w odniesieniu do jego klientów, jak i do decyzji dotyczących sposobu wykorzystywania środków oddanych do jego dyspozycji. Wdrożenie systemu antykorupcyjnego umożliwia spojrzenie na problem nieetycznych (korupcyjnych) zachowań w sposób wielowymiarowy. Konieczne do osiągnięcia standardy dotyczą bowiem nie tylko wydawania pieniędzy (a z tym najczęściej kojarzona jest korupcja w Polsce - z ustawianiem przetargów), lecz także innych realizowanych przez daną instytucję czynności. Wdrożenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym potwierdza zaufanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach jako organizacji przejrzystej i profesjonalnie zarządzanej. Mamy nadzieję, że jego wdrożenie w sposób istotny wzmocni bezpieczeństwo funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach w obszarze stosowania zasad prawa.

W dniach 6-7 grudnia 2011r. odbył się audyt certyfikujący system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, przeprowadzony przez audytorów Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Otrzymany certyfikat potwierdza spełnienie wymagań systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

Certyfikat Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
Certyfikat Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

Obecnie System Zarządzania Jakością w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w Siedlcach obejmuje zintegrowane wymagania zawarte w normie ISO 9001:2008 oraz wymagania dodatkowe „Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym” opracowanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oraz Krajową Izbę Gospodarczą.

Widok strony

Wyszukiwarka