Wszystkie informacje na temat działań o charakterze korupcyjnym dotyczące pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach można przesłać na adres:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Kazimierzowska 29
08-110 Siedlce
z dopiskiem Antykorupcja
lub pocztą elektroniczną na adres: antykorupcja@wiw.mazowsze.pl

 

Zgłoszenie wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym powinno zawierać następujące informacje:

  • dane personalne osoby zgłaszającej,
  • dane personalne osoby, której dotyczy zgłoszenie,
  • opis wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym,
  • lokalizację incydentu o charakterze korupcyjnym, tj. wskazanie komórki organizacyjnej.

Widok strony

Wyszukiwarka