Afrykański Pomór Świń

 

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego

inf rwk 2021 605

 

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt i produkcji pasz spoza gospodarstwa

 

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie

 

 

 

asf efsa

 

Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację - ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Szanowny Rolniku!


Główny Lekarz Weterynarii apeluje - chroń swoje gospodarstwo przed wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń i przestrzegaj zasad bioasekuracji.

Poniżej link do filmu z udziałem Głownego Lekarza Weteryanrii dra Mirosława Welza oraz Dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

BIOASEKURACJA - film

ulotka informacyjna

 

 


 

 Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący regionalizacji ustanowionej w związku z ASF na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (RWK) 2021/605.

 

 Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o możliwości uzyskania odstępstwa od badań laboratoryjnych świń w kierunku ASF przed ich przemieszczeniem ze stref objętych restrykcjami

 

Bioasekuracja - o czym należy pamiętać


 

ROZPORZĄDZENIE Nr 34/2021
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 18 sierpnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu żuromińskiego oraz mławskiego

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 27/2021
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 22 lipca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu żuromińskiego i mławskiego

 

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 23/2021
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 16 lipca 2021 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu żuromińskiego i mławskiego

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 6/2020
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa mazowieckiego


 

ROZPORZĄDZENIE Nr 3
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie
z dnia 10 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu garwolińskiego

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie"

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 14/2020
Wojewody Mazowieckiego
z dnia 9 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na obszarze województwa mazowieckiego


 


 

 Wykaz zakładów wyznaczonych do uboju świń pochodzących z obszaru zagrożenia (strefy niebieskiej)

- Zakład Mięsny Stanisław Grzeszczak, WNI 14033801, Stary Pilczyn 81, 08-450 Łaskarzew,
- P.P.H.U. PUBLIMA Sp.j. Lichota & Lichota, WNI 14090201, 27-300 Lipsko ul. Spacerowa 45 B,
- Skup Żywca i Sprzedaż Półtusz, Handel Mięsem i Wyrobami Mięsnymi Marek Mazek, WNI 14170213, 05-340 Kołbiel, Lubice 63,
- "Zakład Mięsny Mościbrody Sp. z o. o.", WNI 14260201, Mościbrody 53, 08-112 Mościbrody,
- "Zakład Mięsny RZEŹNIK S. J. Henry Wysocki, Wojciech Wysocki", WNI 14260203, 08-106 Zbuczyn, ul. Terespolska 19,
- "Zakład Mięsny WIJAR Wiesława Mazur", WNI 14263803, Graniczna 4, 08-119 Chodów,
- Zakłady Mięsne "ŚWIDERSCY" Kazimierz Świderski, WNI 14290202, 08-330 Kosów Lacki, ul. Wiejska 7,
- Z.M. "ZAKRZEWSCY" Dariusz Zakrzewski, Janusz Zakrzewski Sp. J., WNI 14293801, 08-330 Kosów Lacki, ul. Radosna 6.

 


 

Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami

 

Mapa chłodni rozlokowanych na terenie województwa mazowieckiego.

 

INFORMACJE DLA HODOWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 


 

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!


PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!


JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Czytaj...

 

INFORMACJE DLA MYŚLIWYCH I LEŚNIKÓW DOTYCZĄCA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

Czytaj...

 

ZASADY BIOASEKURACJI MYŚLIWYCH

Czytaj...

 

DLA LEKARZY WETERYNARII

Procedura pobierania i przesyłania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń

Czytaj...

 

 


 

 

 

Apel do hodowców trzody chlewnej
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Apel do hodowców trzody chlewnej
Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

 

 


 

Informcje dla hodowców

Przewodnik - strefy ASF (informacje...)

Przemieszczanie świń:

Strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami)

obszar objęty ograniczeniami

 

Sterfa żółta (obszar ochronny)

obszar ochronny

 

Strefa niebieska (obszar zagrożenia)

 obszar zagrozenia


 

 

 

 

apel glw


 

INFORMACJA MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII


    W związku z rosnącym zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, iż jest to groźna choroba wirusowa świń domowych i dzików. Rozprzestrzenienie tej choroby na obszarze kraju skutkuje restrykcjami w obrocie trzodą chlewną i mięsem, co może spowodować drastyczny spadek cen wieprzowiny, a więc duże straty dla rolników.
    Podstawową rolę w wykryciu choroby odgrywa szybka reakcja hodowców i lekarzy weterynarii na pojawienie się objawów klinicznych, w tym padnięć świń, wskazujących na podejrzenie afrykańskiego pomoru świń oraz szybkie podjęcie przez służby weterynaryjne działań mających na celu potwierdzenie lub wykluczenie choroby.
    W związku z powyższym przypominam, iż hodowcy świń w przypadku zauważenia objawów nasuwających podejrzenie choroby zakaźnej, znalezienia padł ej świni bądź dzika lub w innych niepokojących sytuacjach są zobowiązani do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu powiatowemu lekarzowi weterynarii bezpośrednio lub za pośrednictwem lekarza weterynarii, jednostek samorządowych lub organów porządku publicznego.
    Należy zwrócić szczególną uwagę, aby świnie wprowadzane do stad były oznakowane i zaopatrzone w świadectwo zdrowia.
    Wskazane jest zachowanie ostrożności przy zakupie tanich świń niewiadomego pochodzenia.
Przypominam również, że:
1. Należy utrzymywać świnie w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami;
2. Należy karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
3. Osoby mające kontakt z dzikami lub ich mięsem powinny stosować środki higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka szerzenia się chorób, takie jak odkażanie rąk i obuwia oraz unikać kontaktu ze świniami;
4. Należy na bieżąco oczyszczać i odkażać narzędzia oraz sprzęt wykorzystywane do obsługi świń oraz środki transportu.
Przypominam również o zakazie skarmiania świń odpadkami kuchennymi.
    Należy podkreślić, że rolnicy stosujący się do zaleceń Inspekcji Weterynaryjnej w przypadku wystąpienia choroby otrzymają odszkodowanie równe wysokości poniesionych strat, natomiast rolnikom niestosującym się do tych zaleceń odszkodowanie nie przysługuje.


 

 

asf ulotka

 

 

 

 

ASF materiały szkoleniowe dla hodowców