Widok strony

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2018 r., poz. 1967) prowadzony jest rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną (o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a – l, n, p oraz w  art. 4 ust. 3 tej ustawy).

Aktualne rejestry z podziałem na poszczególne województwa zamieszczone są na stronie internetowej Głównego Lekarza Weterynarii: