Widok strony

Adres:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29
08-110 Siedlce
NIP:821-20-68-188

tel. 25 632 64 59, fax 25 632 55 84

e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl

 

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek   8:15 - 16:15

Pracownik lub pracownicy wyznaczeni przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przyjmują obywateli w sprawach interwencji, skarg i wniosków w dniach i godzinach pracy Inspektoratu. Wyznaczony pracownik przyjmuje obywateli w poniedziałki także po godzinach pracy, do godziny 17:00

 


 
 

Załatwianie spraw

 Wykaz telefonów
stacjonarnych i wewnętrznych pracowników


Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
z/s w Siedlcach :

                                                                                                                                                                                                                               

 

 
                                                                                                                                                                                                                              

Powrót na górę


 

 

 

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

 tel. 25 632 64 59, fax 25 632 55 84

 

 lek. wet. Paweł Jakubczak

 

 

 

Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

 tel. 25 632 64 59, fax 25 632 55 84

 

 lek. wet. Anna Duras

 

 

  

 

 

Koordynator do spraw dostępności

 

Justyna Pycka
 

tel. 502 677 933
e-mail: justynapycka@gmail.com

                                                                                                                                         


 

 

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

 
tel. 25 632 64 59
e-mail: iod@wiw.mazowsze.pl

                                    

Powrót na górę


 

 Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Paweł Walęcik
wojewódzki inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

kierownik ds. kontroli

tel. 25 632 64 59 w.38
e-mail: walecik@wiw.mazowsze.pl

Dorota Pilich
starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

tel. 25 632 64 59 w.16
e-mail: pilich@wiw.mazowsze.pl

Izabela Floryszczyk
starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

tel. 25 632 64 59 w.16
e-mail: floryszczyk@wiw.mazowsze.pl

Milena Masłowska
starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

tel. 25 632 64 59 w.18
e-mail: maslowska@wiw.mazowsze.pl

Joanna Adamkiewicz
starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

tel. 25 632 64 59 w.19
e-mail: adamkiewicz@wiw.mazowsze.pl

 Agnieszka Topyła
starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

tel. 25 632 64 59 w.19
e-mail: topyla@wiw.mazowsze.pl

 

 

Zespół ds. pasz i utylizacji

 

Paweł Gałat
wojewódzki inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

kierownik Zespołu ds. pasz i utylizacji

tel. 25 632 64 59 w.82
e-mail: pgalat@wiw.mazowsze.pl 

Michał Batowski
starszy inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

tel. 25 632 64 59 w.40
e-mail: batowski@wiw.mazowsze.pl

Anna Rumińska
starszy inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji
tel. 25 632 64 59 w.50

e-mail: ruminska@wiw.mazowsze.pl

 

Zespół ds. nadzoru farmaceutycznego

Dominika Siedlczyńska
starszy inspektor weterynaryjny ds. nadzoru farmaceutycznego
tel. 25 632 64 59 w.48
e-mail:  siedlczynska@wiw.mazowsze.pl

 

Grażyna Kojruk
inspektor weterynaryjny ds. nadzoru farmaceutycznego
tel. 25 632 64 59 w.90
e-mail:  kojruk@wiw.mazowsze.pl


 

Karolina Kobryńczuk
inspektor weterynaryjny ds. nadzoru farmaceutycznego

 

 

 

Powrót na górę


 


Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

tel. 25 632 64 59, fax 25 632 55 84

 

 

Marzena Jędrzejewicz-Jurzyk
wojewódzki inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

tel. 25 632 64 59 w.77

e-mail: jedrzejewicz@wiw.mazowsze.pl

Urszula Gałat
starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

tel. 25 632 64 59 w.89
e-mail: galat@wiw.mazowsze.pl

Ewa Korzeniewska
inspektor weterynaryjny ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności

tel. 25 632 64 59 w.86
e-mail: korzeniewska@wiw.mazowsze.pl

Anna Kudelska
starszy inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt
tel. 25 632 64 59 w.80
e-mail: kudelska@wiw.mazowsze.pl

Urszula Tywoniuk
starszy inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt

tel. 25 632 64 59 w.73
e-mail: tywoniuk@wiw.mazowsze.pl

Anna Łubkowska
starszy inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt

tel. 25 632 64 59 w.87
e-mail: lubkowska@wiw.mazowsze.pl

Andrzej Kanabrodzki
inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
tel. 25 632 64 59 w.81
e-mail: kanabrodzki@wiw.mazowsze.pl

Mariusz Rawa
starszy
inspektor weterynaryjny ds. higieny materiału biologicznego
tel. 25 632 64 59 w.84
e-mail: rawa@wiw.mazowsze.pl

  Sylwia Popiołek-Kobylarz
inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

tel. 25 632 64 59 w.57

e-mail: kobylarz@wiw.mazowsze.pl

 

Sylwia Zalewska-Moroń
starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

tel. 25 632 64 59 w.70

e-mail: zalewska@wiw.mazowsze.pl

 

Paulina Kowalik
inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 

 

 

Powrót na górę


 

 

Samodzielne stanowisko ds. audytu kontroli urzędowych

tel. 25 632 64 59, fax 25 632 55 84

 

Wiesław Twaróg
wojewódzki inspektor weterynaryjny ds. audytu kontroli urzędowych

tel. 25 632 64 59 w.52
e-mail: twarog@wiw.mazowsze.pl

 

                                

 

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              

Powrót na górę


 

 

 

Zespół ds. obsługi prawnej

tel. 25 632 64 59, fax 25 632 55 84

 

 


Urszula Księżopolska-Walczak - referent prawny

tel. 25 632 64 59 w.46

e-mail: ksiezopolska@wiw.mazowsze.pl

 

 

 stanowiska ds. pracowniczych

 

Edyta Stefanowicz
główny specjalista ds. pracowniczych

tel. 25 632 64 59 w.33
e-mail: stefanowicz@wiw.mazowsze.pl

Monika Wójcik
główny specjalista ds. pracowniczych

tel. 25 632 64 59 w.41
e-mail: wojcik@wiw.mazowsze.pl

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

Powrót na górę


 

Zespół ds. finansowo-księgowych

tel. 25 632 64 59, fax 25 632 55 84
e-mail: finanse@wiw.mazowsze.pl

Monika Gmitrzak
Główny Księgowy- tel. 25 632 64 59 w.14

Małgorzata Kondraciuk
z-ca głównego księgowego- tel. 25 632 64 59 w.54

Iwona Rybak
specjalista ds. finansowo-księgowych - tel. 25 632 64 59 w.15

Wanda Kowalczuk
specjalista ds. finansowo-księgowych - tel. 25 632 64 59 w.17
e-mail: kowalczuk@wiw.mazowsze.pl

 Łukasz Woźniakowski
specjalista ds. księgowości - tel. 25 632 64 59 w.56
e-mail: wozniakowski@wiw.mazowsze.pl

Wioleta Marton
specjalista ds. finansowo-księgowych - tel. 25 632 64 59 w.20
e-mail: marton@wiw.mazowsze.pl

Małgorzata Hardejewicz
specjalista ds. finansowo-księgowych  - tel. 25 632 64 59 w.55
e-mail: hardejewicz@wiw.mazowsze.pl

Katarzyna Roman
specjalista ds. finansowo-księgowych - tel. 25 632 64 59 w.66

Magdalena Pluta
specjalista ds. finansowo-księgowych - tel. 25 632 64 59 w.83

 

  

                                                

Powrót na góręZespół ds.administracyjnych

tel. 25 632 64 59, fax 25 640 70 87

 

Marcin Rymuszka
kierownik zespołu ds. administracyjnych
tel. 25 632 64 59 w.43
e-mail: rymuszka@wiw.mazowsze.pl

Piotr Pośrednik
starszy specjalista ds. administracyjnych

tel. 25 632 64 59 w.32
e -mail: administracja@wiw.mazowsze.pl

Łukasz Majewski
specjalista ds. administracyjnych
tel. 25 632 64 59 w.36
e-mail: majewski@wiw.mazowsze.pl

Małgorzata Kolczak
stanowisko ds. obsługi sekretariatu - sekretarka

tel. 25 632 64 59 w.11
e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl

Artur Ładak
specjalista ds. administracyjnych
tel. 25 632 64 59 w.99
e-mail: ladak@wiw.mazowsze.pl

 Anna Ignaciuk-Mazur
specjalista ds. administracyjnych

tel. 25 632 64 59 w.49
e-mail: ignaciuk@wiw.mazowsze.pl

Krzysztof Paczuski
referent ds. administracyjnych
tel. 25 632 64 59 w.21
e-mail: paczuski@wiw.mazowsze.pl

 Witkowska Marianna
starszy referent ds. administracyjnych

tel. 25 632 64 59 w. 29

e-mail: witkowska@wiw.mazowsze.pl

 

Martyna Czarnocka
specjalista ds. administracyjnych 

Wojciech Krasuski
starszy specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracyh
tel. 25 632 64 59 w.35

e-mail: krasuski@wiw.mazowsze.pl

 

stanowiska ds. obsługi informatycznej

Dariusz Nurzyński
główny informatyk

tel. 25 632 64 59 w.72

                                                                                                                                                                                                                               

Powrót na górę


 


Samodzielne stanowisko ds.ochrony informacji niejawnych i ds. obronnych

tel. 25 632 64 59, fax 25 632 55 84

 

Wojciech Krasuski
specjalista ds. ochrony informacji niejawnych i ds. obronnych
tel. 25 632 64 59 w.35


e-mail: krasuski@wiw.mazowsze.pl

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

Powrót na górę


 


inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt