Widok strony

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
z siedzibą w Siedlcach

 ul. Kazimierzowska 29
08-110 Siedlce
NIP:821-20-68-188

 

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego
z dnia 23 stycznia 2023 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gostynińskiego, łosickiego, płockiego oraz siedleckiego

 

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego
z dnia 13 stycznia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gostyńskiego oraz płockiego

 

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego
z dnia 11 stycznia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego i żuromińskiego

 

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego
z dnia 22 grudnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gostyńskiego oraz płockiego

 

 Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego
z dnia 19 grudnia 2022 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gostynińskiego oraz płockiego

 

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2022 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego i żuromińskiego

 


Ogłoszenie

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje osób do współpracy przy poszukiwaniu padłych dzików z udziałem przeszkolonych psów wraz z opiekunem/opiekunami na obszarze województwa mazowieckiego.

Oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi przebieg dotychczasowych akcji wraz z kosztorysem należy przesłać do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Siedlcach na adres: ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce do dnia 16 sierpnia 2022 r.


Ogłoszenie

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji organów w Inspekcji Weterynaryjnej (wyższe stanowisko w służbie cywilnej):

 1. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach
 2. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Maz.
 3. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Maz.
 4. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przasnyszu
 5. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przysusze
 6. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pułtusku
 7. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii z/s w Orońsku własciwego dla powiatu szydłowieckiego
 8. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ożarowie Maz. właściwego dla powiatu warszawskiego zachodniego
 9. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Węgrowie
 10. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zwoleniu
 11. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy uregulowany jest w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej.
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie: minimum 3-letni staż pracy w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • tytuł specjalisty w zakresie epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • posiadanie kompetencji kierowniczych.


Szczegółową informację można uzyskać pod nr tel.:  25 632 64 59

 


 

 

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego
z dnia 15 kwietnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, zwoleńskiego, wołomińskiego, szydłowieckiego, miasta Radom i miasta stołecznego Warszawy

 

 

Rozporządzenie nr 42/2021
Wojewody Mazowieckiego
z dnia 18 listopada 2021 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu mławskiego i żuromińskiego

 

 

 

 Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego

asf informacja dla rolników

 

 

 

„ZIPOD” Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików – aplikacja, która określa szybszy sposób walki z ASF u dzików !!!

ulotka zipod

 

 

zasady bioasekuracji ico

 


Nie dla ASF !

5 podstawowych zasad, które pomogą uchronić Twoje stado przed ASF

 

 

asf nie dla asf ulotka
 

 

 

 


 

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII
w sprawie koronawirusa COVID-19

 

KORONAWIRUS informacje GIW

 


 

 

 

"Zaszczep Pupila, to tylko chwila!"

zaszczep plakat mini

 

 


 

 Informacja jak postępować w przypadku pojawienia się dzikiego zwierzęcia na posesji.

plakat wsciek pojawienie

 

Informacja jak postępować w przypadku pogryzienia lub pokąsania przez dzikie zwierzę.

plakat wsciek pogryzienie

 


 

 grypa ptakow ico

 

asf- czytaj więcej

 

 uboj

 

 zgnilec

 


Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w Siedlcach w związku z realizacją zamówień publicznych.