Widok strony

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
z siedzibą w Siedlcach

 ul. Kazimierzowska 29
08-110 Siedlce
NIP:821-20-68-188

 

W dniach 10-24 września 2022 r. przeprowadzona zostanie akcja szczepienia ochronnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego.

lisy plakat 09 2022

 


Ogłoszenie

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje osób do współpracy przy poszukiwaniu padłych dzików z udziałem przeszkolonych psów wraz z opiekunem/opiekunami na obszarze województwa mazowieckiego.

Oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi przebieg dotychczasowych akcji wraz z kosztorysem należy przesłać do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Siedlcach na adres: ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce do dnia 16 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji organów w Inspekcji Weterynaryjnej (wyższe stanowisko w służbie cywilnej):

 1. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach
 2. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Maz.
 3. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Maz.
 4. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przysusze
 5. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pułtusku
 6. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sierpcu
 7. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii z/s w Orońsku własciwego dla powiatu szydłowieckiego
 8. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ożarowie Maz. właściwego dla powiatu warszawskiego zachodniego
 9. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Węgrowie
 10. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zwoleniu
 11. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy uregulowany jest w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej.
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie: minimum 3-letni staż pracy w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • tytuł specjalisty w zakresie epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • posiadanie kompetencji kierowniczych.


Szczegółową informację można uzyskać pod nr tel.:  25 632 64 59

 


 

 

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego
z dnia 15 kwietnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, zwoleńskiego, wołomińskiego, szydłowieckiego, miasta Radom i miasta stołecznego Warszawy

 

 

Rozporządzenie nr 42/2021
Wojewody Mazowieckiego
z dnia 18 listopada 2021 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu mławskiego i żuromińskiego

 

 

 

 Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego

asf informacja dla rolników

 

 

 

„ZIPOD” Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików – aplikacja, która określa szybszy sposób walki z ASF u dzików !!!

ulotka zipod

 

 

zasady bioasekuracji ico

 


Nie dla ASF !

5 podstawowych zasad, które pomogą uchronić Twoje stado przed ASF

 

 

asf nie dla asf ulotka
 

 

 

 


 

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII
w sprawie koronawirusa COVID-19

 

KORONAWIRUS informacje GIW

 


 

 

 

"Zaszczep Pupila, to tylko chwila!"

zaszczep plakat mini

 

 


 

 Informacja jak postępować w przypadku pojawienia się dzikiego zwierzęcia na posesji.

plakat wsciek pojawienie

 

Informacja jak postępować w przypadku pogryzienia lub pokąsania przez dzikie zwierzę.

plakat wsciek pogryzienie

 


 

 grypa ptakow ico

 

asf- czytaj więcej

 

 uboj

 

 zgnilec

 


Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w Siedlcach w związku z realizacją zamówień publicznych.