Widok strony

Zarządzenie Nr 3 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 11 stycznia 2022r.

pdf img

 Rejestry podmiotów sektora utylizacyjnego
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/rejestry-podmiotow-utylizacyjnych

Rejestry podmiotów paszowych
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/rejestry-podmiotow-paszowych

Rejestr dodatków paszowych
https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/feed-additives/search 

Wymagania eksportowe i świadectwa zdrowia do krajów trzecich
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/produkty-pochodne-pasze-uboczne-produkty

Przydatne linki:
EFSA https://www.efsa.europa.eu/pl/topics/topic/chemical-contaminants-food-feed

 

 

 

Wyszukiwarka