Widok strony

Afrykański pomór świń (ASF)


JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Czytaj...

 


 

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi.

W związku ze stwierdzeniem afrykańskiego pomoru świń u padłych dzików na terenie woj. podlaskiego, (1 przypadek - okolice wsi Grzybowszczyzna, gmina Szudziałowo ok. 900 m od granicy z Białorusią, 2 przypadek - okolice wsi Kruszyniany, gmina Krynki, 15 km od pierwszego przypadku) (mapa tutaj), Główny Lekarz Weterynarii zgłosił do Komisji Europejskiej propozycję strefy zakażonej afrykańskim pomorem świń. W dniu 20 lutego 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej została opublikowana Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 18 lutego 2014 r. dotyczącą niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce ((2014/100/UE) (pełna treść tutaj). Wyżej wymieniona decyzja, określa obszar zakażony afrykańskim pomorem świń na terenie trzech województw Rzeczypospolitej Polskiej, a mianowicie: podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego (mapa tutaj). Na terenie województwa mazowieckiego strefa obejmuje tylko i wyłącznie teren powiatu łosickiego. W dniu 26 lutego 2014 r.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (pełna treść tutaj).

W związku z powyższym Powiatowy Lekarza Weterynarii w Łosicach w dniu 26 lutego 2014 r. wydał rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (pełna treść tutaj).

W dniu 14 marca 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej została opublikowana Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 12 marca 2014 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce (2014/134/UE) (pełna treść tutaj), która to przedłużyła restrykcje obowiązujące w decyzji  2014/100/UE do dnia 30 kwietnia 2014 r.

W dniu 19 marca 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń ( pełna treść tutaj). Ponadto w dniu 19 marca 2014 r. dokonano zmiany rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny ( tutaj)

W dniu 29 marca 2014 roku w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej opublikowano Decyzję Wykonawczą Komisji z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (2014/178/UE) (pełna treść tutaj) Powyższa decyzja określa obszar zakażony afrykańskim pomorem świń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej tylko i wyłącznie do części województwa podlaskiego (mapa tutaj).

W dniu 31 marca 2014 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (pełna treść tutaj), które to spowodowało utratę mocy rozporządzenia z dnia 26 lutego 2014 r.

Działania prewencyjne na Mazowszu w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń prowadzone są już od czerwca 2013 r. (po otrzymaniu informacji o wystąpieniu ASF na Białorusi). Inspekcja Weterynaryjna na Mazowszu przeszkoliła ok. 400 lekarzy weterynarii oraz 100 członków kół łowieckich z powyższego zakresu. Dodatkowo prowadzona jest akcja informacyjna wśród lekarzy weterynarii i hodowców trzody chlewnej, myśliwych i leśników (materiały informacyjne poniżej). Ponadto dokonano kontroli stanu magazynów epizootycznych, funkcjonowania kolumny ubojowej oraz danych odnośnie mocy ubojowych rzeźni i mocy przerobowych zakładów utylizacyjnych. Inspekcja Transportu Drogowego oraz Policja zwiększyła ilość przeprowadzanych kontroli samochodów transportujących trzodę chlewną zaś na przejściach granicznych lotniska Chopina i Modlin, służby graniczne rozdystrybuowały dodatkowe plakaty informacyjne (pełna treść tutaj).

 

 


1) Prawodawstwo

2) Materiały informacyjno-szkoleniowe

3) Rejestry i pozostałe materiały

 

 

Ulotka informacyjna:

asf

Informacja dla osób wyjeżdżających poza Unię Europejską.

ulotka pl 2013     ulotka 2 2013