Widok strony

ulotka wscieklizna 1 muw wiw

ulotka wscieklizna 2 muw wiw

 

Rozporządzenie nr 44 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, zwoleńskiego, wołomińskiego, miasta Radom i miasta stołecznego Warszawy

 

Rozporządzenie nr 36 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, zwoleńskiego, miasta Radom i miasta stołecznego Warszawy

 


 

 

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii odnotowuje niepokojąco szybko rosnącą liczbę kolejnych przypadków wścieklizny u zwierząt dzikich takich jak lisy wolnożyjące, jenoty, sarny czy nietoperze. Powyższe przypadki zostały odnotowane na terenie powiatów otwockiego, mińskiego i garwolińskiego, kozienickiego oraz radomskiego województwa mazowieckiego (zestawienie przypadków w tabeli).

W związku z zaistniałą sytuacją Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie nr 12 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego i miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Woj. Maz. poz. 3763, 4912, 5790).

W roku bieżącym Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzanych ochronnych szczepień lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. poz. 1737) przeprowadził 3 akcje szczepienia doustnego lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie (więcej informacji w linku https://www.wiw.mazowsze.pl/index.php/choroby-zakazne/szczepienie-lisow-wolno-zyjacych-przeciwko-wsciekliznie

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii począwszy od grudnia 2020 r. prowadzi akcję zatytułowaną „Zaszczep pupila, to tylko chwila” (plakat nr 1 w załączeniu) promującą obowiązkowe szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego. W Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Wskazane są również szczepienia kotów. Szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt. Brak szczepienia psa jest wykroczeniem, za które grozi mandat karny w wysokości do 500 zł. Więcej informacji o akcji znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://www.wiw.mazowsze.pl/index.php/component/content/article/7-glowna/80-zaszczep-pupila-to-tylko-chwila

Bieżące informacje w zakresie aktualnej sytuacji epizootycznej w zakresie wścieklizny znajdują się na stronie internetowej:

https://www.wiw.mazowsze.pl/

https://www.facebook.com/WeterynariaSiedlce/

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wscieklizna

https://www.gov.pl/web/gis/wscieklizna

 

zaszczep plakat mini

plakat wsciek pogryzienie

plakat wsciek pojawienie